Skip links

Susikurkite individualų paslaugų paketą priklausomai nuo jūsų verslo iššūkių ir poreikių.

PASLAUGOS

Nuo tvaresnių verslo praktikų iki tiesioginės kovos su klimato kaitos padariniais – mūsų klientai stengiasi padaryti pasaulį geresne vieta. Padėsime iškelti pozityvias ESG praktikas į strateginių tikslų sąrašo viršų, nes žinome, kad geri darbai ir įtraukiančios istorijos apie juos pasiekia ilgalaikių rezultatų, susijusių su klientų ir investuotojų santykiais, pardavimais bei įmonės reputacija.

Atliksime tvarumo auditą, nuodugniai išanalizuosime jūsų darbo procesus, atsižvelgsime į ateities rizikas ir galimybes. Reguliarios ESG ataskaitos suteiks jums, jūsų klientams ir investuotojams galimybę sekti savo progresą tvarumo srityje. 

Atlikę analizę, paruošime tvarumo strategiją, kuri padės suprasti kaip tvarumo tikslų užsibrėžimas gali įvairiapusiškai padėti jūsų verslo sėkmei, ir pasiūlysime konkrečius žingsnius kelionėje jų siekimo link.

Padrikoms konunikacinėms žinutėms reklama nepadės. Tam, kad kartu galėtume siekti užsibrėžtų tikslų ir būti pasiruošę tinkamai pasitikti potencialius pirkėjus, reikalinga nuosekli rinkodaros strategija.

Atliksime nuodugnią rinkos ir konkurentų analizę, įvertinsime praeityje vykdytos komunikacijos efektyvumą, padėsime išsigryninti prekės ženklo vertybes, tikslus ir tikslinę auditoriją. Prireikus, sukursime jūsų prekės ženklo toną ir kertines įvaizdžio dalis.

Bendrinės žinutės nesudomins tų, kuriems labiau rūpi etiškas vartojimas nei paviršutiniškas prekės ženklo kūrimas. Jei jūsų kuriamas turinys nepasiekia ir nepaveikia jūsų tikslinės auditorijos taip, kaip norėtumėte, pasiūlysime jums šviežią ir kūrybišką žvilgsnį į komunikaciją. Mūsų turinio marketingo specialistai sujungia įtraukiantį edukacinį, reklaminį ir informacinį turinį bei žinias apie tvarumą tam, kad jūsų auditorija pamatytų su rūpesčiu būtent jiems sukurtą žinutę bei imtųsi jūsų siekiamų veiksmų.

Tikime, kad tarp prekės ženklo ir tikslinės auditorijos turi užsimegzti abipusis santykis - skirsime dėmesio vartotojų klausimams atsakyti ir užtikrinsime geriausią įmanomą patirtį su jūsų prekės ženklu.

Kokybiškas turinys nusipelno tinkamos sklaidos. Sukūrus turinio strategiją ir įvaldžius jūsų prekinio ženklo toną ir įvaizdį, su apgalvota reklamos strategija užtikrinsime, kad tinkama žinutė pasiektų potencialius pirkėjus kiekviename sprendimo priėmimo kelionės žingsnyje. Eksperimentuodami ir testuodami, parinksime tinkamus auditorijos segmentus, sukursime ir nuolat atnaujinsime jų poreikius atitinkančias žinutes ir vizualus. 

- Facebook, Instagram, LinkedIn reklama

- Google Search & Display reklama

Explore
Drag